Avionaut – pro bezpečné cestování… i životní prostředí

Bezpečnost našich dětí je srdcem značky Avionaut. V tomto ohledu pro nás neexistují žádné kompromisy, takže i přes vynikající výsledky crash testů naše autosedačky neustále vylepšujeme. Cestování autem však není všechno, protože na bezpečnost myslíme v mnohem širším měřítku! Jsme si vědomi toho, že naše každodenní rozhodnutí utvářejí svět, ve kterém budou žít naše děti. Chceme jim zajistit bezpečnou budoucnost, ne si brát půjčku a nechat přírodu v žalostném stavu. Vynakládáme proto velké úsilí na optimalizaci výrobního procesu a snižování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Obsah:

  • Materiály šetrné k životnímu prostředí
  • Udržitelnost a osvědčené postupy

Materiály šetrné k životnímu prostředí

Autosedačky Avionaut jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Mezi ně patří expandovaný polypropylen EPP, který neobsahuje škodlivé chemické složky, jako jsou těkavé uhlovodíky. Tento materiál je 100% recyklovatelný, takže neleží na skládkách jako ostatní plasty.

Kromě efektivní recyklace má EPP ještě jednu výhodu, díky níž je tento materiál šetrný k životnímu prostředí. Jeho nízká hmotnost snižuje spotřebu paliva jak při přepravě materiálu do továrny, tak při přepravě hotových sedadel na prodejní místa a jejich každodenního používání konečnými zákazníky.

Udržitelnost a osvědčené postupy

Snadno recyklovatelné materiály však nejsou všechno. Naše péče o životní prostředí se projevuje již ve fázi plánování výrobního procesu. Abychom maximalizovali využití materiálů a minimalizovali množství odpadu a znečištění, zavádíme v našich závodech moderní technologie a výrobní postupy.

Autosedačky Avionaut se vyrábějí podle metody Just In Time, která zahrnuje dodávku všech surovin přesně na čas a pouze v potřebném množství. Tím se snižuje nejen množství odpadu, ale také skladovací prostor a spotřeba energie. Technika Just In Time dobře spolupracuje s metodami Just In Order a Just In Sequence. Díky nim můžeme optimalizovat a zpružnit výrobní proces tak, aby přesně reagoval na zadané zakázky.

Je však třeba zdůraznit, že výroba na bázi Just In Time je možná pouze díky tomu, že se vyrábí v srdci Evropy. Díky tomu se nemusíte spoléhat na velmi dlouhý proces: od výroby k zákazníkovi. Tato filozofie umožňuje snížit uhlíkovou stopu, která vzniká mimo jiné při přepravě hotových výrobků z Číny. Kromě toho se snažíme spoléhat na místní dodávky a dbáme nejen na životní prostředí (doprava, výrobní normy EU), ale také na udržitelnost ekonomiky tím, že ji podporujeme na místní úrovni.

V našich závodech také používáme metodu řízení výroby Kanban vyvinutou v Japonsku. Produktové karty použité během výroby umožňují efektivní analýzu procesů za účelem koordinace práce jednotlivých týmů, odstranění nadbytečných činností a rychlého odhalování případných problémů. Velký důraz klademe také na technický stav strojů, aby vypouštěly méně škodlivin, spotřebovávaly méně energie a sloužily co nejdéle.

Ve společnosti Avionaut děláme vše pro to, aby naše děti nejen bezpečně cestovaly, ale měli také bezpečnou budoucnost. Jsme polská společnost, která míří vysoko. Inspirujeme se nejmodernějšími a nejekologičtějšími továrnami po celém světě, fungujícími s ohledem na životní prostředí.

Autor
Certifikát
Avionaut Expert
Zveřejněno21.07.2023

Podobné články