POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti prvenstveno definira pravila obrade osobnih podataka korisnika web stranice –  avionaut.com (u daljnjem tekstu: “Usluga”), uključujući osnove, svrhe i opseg obrade osobnih podataka i prava ispitanika, kao i informacije o korištenju kolačića i analitičkih alata na web stranici. 

Voditelj obrade osobnih podataka je Ł. KARWALA društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Szarlejki ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, s NIP brojem: 5742059942, upisano u registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud u Częstochowi, 17. trgovačko odjeljenje Državnog sudskog registra: 0000609014 (u daljnjem tekstu “Kontroler”). 

U pitanjima vezanim uz zaštitu osobnih podataka i ovu politiku privatnosti, možete se obratiti Voditelju obrade na sljedeću e-mail adresu: avionaut@avionaut.com

Molimo pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe prije korištenja Usluge. Korištenjem web stranice potvrđujete da prihvaćate ove uvjete.

I. Definicije

Kontroler – znači Ł. KARWALA društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Szarlejki ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Węczyca Wielka, s NIP-om: 5742059942, upisano u registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud u Częstochowi, 17. trgovačko odjeljenje Državnog sudskog registra:000406 koji pruža elektroničke usluge 00100RS broj , pohranjuje i stječe pristup informacijama na uređajima Korisnika, obrađuje osobne podatke koji se odnose na Korisnika, dobivene, između ostalog, putem web stranice.

Kolačići – znače mali IT podaci, posebno male tekstualne datoteke, spremljene i pohranjene na Uređajima putem kojih Korisnik koristi web stranicu (npr. na tvrdom disku računala ili memoriji mobilnog telefona).

Usluga – znači web stranica – avionaut.com dostupna na: avionaut.com

Uređaj – označava elektronički uređaj putem kojeg Korisnik dobiva pristup web stranici (npr. računalo, pametni telefon, tablet).

Korisnik – označava entitet koji koristi funkcionalnost web stranice.

II. Osobni podaci 

Voditelj obrade ulaže sve napore kako bi poštivao i osigurao privatnost osobnih podataka Korisnika dobivenih putem web stranice.

Osobni podaci korisnika obrađivati ​​će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te ukidaju Direktivu 95/46 / EZ (opći propis o zaštiti osobnih podataka) („GDPR”), kao i u skladu s drugim aktima nacionalnog prava.

Voditelj obrade može obrađivati ​​osobne podatke na web stranici u sljedeće svrhe, na sljedećim osnovama i u sljedećem opsegu:

 1. Za obavljanje komunikacijskog ugovora sklopljenog putem Internet stranice ili ugovora o pružanju elektroničkih usluga, odnosno za poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, razmatranje prigovora, odgovaranje na upite u vezi s ponudom – obrađivati ​​će se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa prebivališta/poslovanja, adresa za dostavu, a u slučaju poduzetnika i porezni identifikacijski broj (osnova za obradu: čl. 6(1) 1 lit. b GDPR-a – izvršenje ugovora)
 2. U svrhu izravnog marketinga, slanja newslettera – obrađivati ​​će se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona (osnova za obradu: čl. 6(1) 1 slovo f GDPR-a – legitimni interes Voditelja i članak 6(1) 1 slovo a GDPR-a – pristanak korisnika)

Osobni podaci korisnika obrađivat će se tijekom razdoblja potrebnog za postizanje određene svrhe, ali ne duže od zastare potraživanja, odnosno do zakonom propisanog vremena. U slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole – podaci će se obrađivati ​​do njihovog povlačenja.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niekiedy jest ono niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu (brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych fuDavanje osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, no ponekad je potrebno koristiti neke od funkcionalnosti web stranice (neuspješno davanje osobnih podataka onemogućuje korištenje nekih od funkcionalnosti web stranice, npr. ili primanje newslettera).

Korisnik može ostvariti svoje pravo na:

 1. zatražiti od Voditelja obrade pristup osobnim podacima koji se na njih odnose;
 2. pravo na ispravak, brisanje, prijenos ili ograničavanje obrade podataka;
 3. pravo na prigovor na obradu podataka;
 4. pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku – budući da je privola bila temelj za obradu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na temelju takve privole prije njenog povlačenja;
 5. pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu – osoba čije podatke obrađuje Voditelj obrade ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu na način i način rada kako je navedeno u odredbama GDPR-a i nacionalnog zakona. Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka je nadzorno tijelo u Poljskoj. Nadzorno tijelo u Njemačkoj je povjerenik savezne vlade za zaštitu podataka i slobodu informacija (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) i regionalna nadzorna tijela. Nadzorno tijelo u Francuskoj je: Nacionalna komisija za informatiku i slobodu.

Osobni podaci korisnika mogu se prenijeti sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja:

 1. davatelji usluga koji voditelju obrade tehničkim, informatičkim i organizacijskim rješenjima, uključujući pružatelje e-pošte, pružatelje usluga hostinga, davatelje softvera za upravljanje tvrtkom, pružatelje usluga arhiviranja – Voditelj obrade daje osobne podatke korisnika prikupljene odabranom pružatelju koji djeluje u njegovo ime samo u slučaju i u mjeri potrebnoj za postizanje zadane svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.
 2. pružatelji računovodstvenih, pravnih i savjetodavnih usluga – samo u slučaju i u mjeri potrebnoj za postizanje zadane svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.

Osobni podaci Korisnika obrađuju se u obliku analitičkog, prodajnog i marketinškog profiliranja kako bi se materijali koje je uputio Administrator prilagodili potrebama i interesima Korisnika te da bi se izvršila mjerenja koja će Administratoru omogućiti poboljšanje svojih usluga. Voditelj obrade također može koristiti takozvano „profiliranje” u svrhe izravnog marketinga, također u oglašivačkoj mreži Google Inc. i Meta Platforms Ireland Ltd. Obvezujuće odluke voditelja obrade nisu automatizirane.

Osobni podaci obrađuju se na području Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EEA). U opravdanim slučajevima (povezanim s potrebom osiguranja funkcionalnosti Internetske stranice i upravljanja njezinim radom), Voditelj obrade može prenijeti osobne podatke u treće zemlje, npr. u sklopu korištenja usluga podizvođača. U tom slučaju Voditelj obrade jamči zakonom propisane mjere zaštite osobnih podataka koje se mogu sastojati od (ovisno o konkretnoj situaciji): prijenos podataka podizvođaču koji se nalazi u trećoj zemlji, u vezi s kojim je donesena odluka kojom se navodi odgovarajuću razinu zaštite, u skladu sa zahtjevima čl. 45. GDPR-a), prijenos podataka koji se provodi na temelju ugovora o prijenosu podataka sklopljenog s podizvođačem na temelju Standardnih ugovornih klauzula donesenih odlukom Europske komisije, odnosno prijenosa podataka koji se provodi prema obvezujućim korporativnim pravilima koje koristi podizvođač, prema čl. 47 GDPR-a.

III. Kolačići

Voditelj obrade koristi kolačiće na web stranici u reklamne i statističke svrhe te za prilagođavanje web stranice individualnim potrebama korisnika. Korisnici mogu promijeniti postavke za kolačiće u svojim web preglednicima, npr. mogu djelomično ograničiti ili potpuno onemogućiti opciju spremanja kolačića. U slučaju da se gore navedene postavke ne mijenjaju na razini preglednika, kolačići će se spremati u memoriju uređaja. Promjena postavki datoteke.

Kolačići mogu ograničiti funkcionalnost web stranice. Korisnik može u bilo kojem trenutku izbrisati datoteke kolačića sa svog uređaja koristeći dostupne funkcije u svom pregledniku.

Kolačići koje koristi Kontrolor sigurni su za Korisnikov uređaj. Konkretno, nije moguće da virusi, drugi neželjeni softver ili zlonamjerni softver na ovaj način dođu do uređaja korisnika. Koriste se dvije vrste kolačića:

 1. Kolačići sesije: pohranjuju se na korisnikovom uređaju i ostaju tamo dok se sesija danog preglednika ne završi. Snimljene informacije se tada trajno uklanjaju iz memorije uređaja. Mehanizam kolačića sesije ne dopušta preuzimanje bilo kakvih osobnih ili povjerljivih podataka s uređaja korisnika
 2. Trajni kolačići: pohranjuju se na Korisnikovom uređaju i ostaju tamo dok se ne izbrišu. Završetak sesije određenog preglednika ili isključivanje uređaja ne rezultira uklanjanjem takvih datoteka kolačića s uređaja korisnika. Mehanizam trajnih kolačića ne dopušta preuzimanje bilo kakvih osobnih ili povjerljivih podataka s uređaja korisnika

Voditelj obrade koristi kolačiće u sljedeće svrhe:

 1. konfiguracija web stranice – prilagođavanje sadržaja web stranice korisnikovim preferencijama i optimiziranje korištenja usluge
 2. analize i istraživanja te revizija publike – prikupljanje općih i anonimnih statističkih podataka, kreiranje anonimne statistike putem analitičkih alata koji pomažu razumjeti kako Korisnici usluge koriste web stranice Usluge, što omogućuje poboljšanje njihove strukture i sadržaja
 3. pružanje usluga oglašavanja – predstavljanje reklamnih poruka prilagođenih korisnikovim željama

Voditelj obrade također može koristiti usluge Google Analytics na web-mjestu za provođenje analiza i istraživanja kao i revizije publike – prikupljanje općih i anonimnih statičkih podataka putem analitičkih alata Google Analytics, kao i usluge Google Ads kako bi prezentirao reklamne poruke prilagođene Postavke korisnika pomoću alata Google Ads analitika. Gore navedene usluge pruža Google Inc. sa sjedištem u SAD-u.

Na razini web preglednika, Korisnik također može primati Web Push obavijesti. Web Push obavijesti šalju se korisnikovom web pregledniku tek nakon što on pristane na njihovo primanje. Kako bi pristao primati Web Push obavijesti, Korisnik treba označiti opciju „prikaži obavijesti” ili drugu sinonimnu opciju u poruci koju šalje korisnikov web preglednik (svaki preglednik ovu opciju može imenovati drugačije). Pristanak za primanje Web Push obavijesti može se opozvati u bilo kojem trenutku promjenom postavki web-preglednika Korisnika. Voditelj obrade ne obrađuje nikakve osobne podatke korisnika pomoću Web Push obavijesti.