Jeśli nie możesz znaleźć informacji, skontaktuj się z nami: avionaut@avionaut.com

Oficjalne oświadczenie

Szanowni Klienci oraz Wszyscy zainteresowani,

Ostatnio opublikowane wyniki testów przeprowadzonych przez instytucję Stiftung Warentest zlokalizowaną w Niemczech, zawierały wyniki testów 23 różnych modeli fotelików samochodowych, w tym AVIONAUT ULTRALITE. Fotelik ten otrzymał bardzo wysokie noty w kategorii bezpieczeństwa (przeprowadzone przez instytut ADAC), oraz w kategorii ergonomii i obsługi. W trakcie testów, w tapicerce odnaleziona została potencjalnie niebezpieczna substancja w sytuacji połknięcia – TCPP. Jest to substancja opóźniająca zapłon i została ograniczona w użyciu poprzez Unijną dyrektywę dotyczącą zabawek, oraz została włączona do testów przeprowadzanych przez Stiftung Warentest. Jesteśmy świadomi konieczności dążenia do jak najwyższej jakości i poprawy zdrowia w naszej branży, dlatego też od samego momentu przekazania informacji, nieustannie pracujemy nad tym, żeby zidentyfikować gdzie substancja ta została wykryta (w którym elemencie składowym fotelika) w celu wprowadzenia niezbędnych usprawnień. Otrzymaliśmy od Stiftung Warentest możliwie dokładne informacje, pomimo to podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu naszej wewnętrznej procedury i testów. Nasze działania od początku całej sytuacji zawierały:

 1.  Zrozumienie, ustalenie i zbadanie całej sytuacji wraz z Stiftung Warentest;
 2. Przeprowadzenie ponownych testów ukierunkowanych bezpośrednio na substancję TCPP;
 3. Identyfikacja i przetestowanie produktu z partii odpowiadającej produktowi przetestowanemu przez Stiftung Warentest;
 4. Ustalenie nowych procedur, które w przyszłości zagwarantują brak występowania TCPP w naszych produktach;

Powyżej opisane akcje i procedury są czasochłonne i pomimo naszych starań jest to jedyny powód dla powstania różnicy czasowej pomiędzy oświadczeniem wstępnym i ostatecznym. Zgodnie z obietnicą podjętą we wstępnym oświadczeniu, w związku z posiadaniem pełnego obrazu sytuacji chcemy poinformować o finalnych wnioskach jakie wypracowaliśmy w trakcie naszych działań:

 1. AVIONAUT ULTRALITE, bez względu na datę produkcji jest produktem bezpiecznym do użycia dla dzieci;
 2. TCPP jest ograniczone w użyciu przez dyrektywę 2014/79/UE, odnoszącą się do zabawek i nie jest sklasyfikowane jako substancja niebezpieczna, zgodnie z rekomendacją SCHER (Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska);
 3. Dyrektywa ograniczająca TCPP, jako że odnosi się do zabawek analizuje sytuację połknięcia produktu ją zawierającego. W sytuacji, która dotyczy fotelika samochodowego, możliwość połknięcia jest co najmniej mało prawdopodobna. Ponadto, ta sama dyrektywa dopuszcza użycie tych samych substancji w sytuacji, gdy dziecko nie ma do niej dostępu – nie ma możliwości jej spożycia;
 4. TCPP jest jednym z kilku standardowych środków używanych między innymi w fotelach samochodowych, meblach domowych itp. aby obniżyć punkt zapłonu i zwiększyć bezpieczeństwo w sytuacji pożaru;
 5. TCPP oraz inne substancje spowalniające zapłon są wymagane między innymi w fotelikach samochodowych w sytuacji wejścia na rynek Wielkiej Brytanii. Nasza firma sprzedaje produkty również na ten rynek;
 6. Produkowane od teraz wyroby przeznaczone na rynek Europy kontynentalnej zgodnie z naszymi testami są wolne od TCPP, oraz spełniają wszelkie pozostałe normy;
 7. Substancja TCPP została znaleziona w wewnętrznej części pokrowca – piance tapicerskiej pokrowca naszego fotelika, a więc w miejscu niedostępnym dla dziecka.

Najważniejszym jest fakt, że foteliki AVIONAUT ULTRALITE są bezpieczne w użyciu, bez względu na obecność TCPP lub jej brak. Ponadto, cała sytuacja pokazała zarówno nam jak i naszym klientom, że jako producent fotelików samochodowych podążamy odpowiednią drogą do celu, jakim jest tworzenie jak najbezpieczniejszych produktów, co udowodniły testy bezpieczeństwa ADAC potwierdzając bezpieczeństwo naszych fotelików.

Poniżej chcielibyśmy podkreślić kolejne kroki i informacje:

1. Fotelik samochodowy AVIONAUT ULTRALITE jest bezpieczny w użyciu. Spełnia on wszelkie standardy i normy odnoszące się do fotelików samochodowych, te obowiązkowe jak i dobrowolne:

 • OekoTex® Standard 100;
 • Standard WWA;
 • Homologacja i-size (R-129);
 • Wszystkie obowiązujące prawnie ograniczenia i wskazania;
 • Wszystkie nasze dotychczasowo istniejące procedury I normy.

2. Chcemy podkreślić, że wszystkie nasze produkty i elementy używane w produkcji są nieustannie testowane i sprawdzane.Dla podniesienia standardów bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla dzieci, Stiftung Warentest nieustannie rozwija, zmienia i adaptuje swoje procedury testowe, co jest dla nas zdecydowanym znakiem i sygnałem, że chcemy także podążać za trendami wyznaczanymi przez nich. Jesteśmy przekonani, że dzięki wewnętrznej znajomości procedur, które poznaliśmy dopiero dzięki znalezieniu się w teście, w przyszłości będziemy w stanie jeszcze szybciej reagować na nowe, opracowywane przez Stiftung Warentest wytyczne.

3. Analizując całą sytuację, jesteśmy pewni, że fotelik AVIONAUT ULTRALITE jest bezpieczny do użycia dla dzieci. Ponadto, dążąc do najwyższych standardów, testujemy nasze produkty również na obecność substancji TCPP zapewniając, że są od niej wolne.

Podsumowując, chcemy ponownie podkreślić jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów – Waszych Dzieci. Testy bezpieczeństwa przeprowadzone przez ADAC potwierdziły, że nasz cel jest coraz bliżej. Obecność substancji TCPP jest traktowana przez nas z pełną powagą i zaangażowaniem, a efektywność i skuteczność naszych działań podkreśla powyższe oświadczenie. Uważamy, że analizując całą sytuację, możecie być Państwo pewni, że wybraliście jeden z najlepszych fotelików na rynku. Jak mówi nasze motto napędza nas troska – we are driven by care.